SCRIPTAS Notarissen , MOORTGAT - SAELENS

 

SCRIPTAS Notarissen

MOORTGAT - SAELENS

Woninghuur - Aanrekening van bemiddelingskosten voor de verhuring van een woning

14 augustus 2009

Verbod tot aanrekening van de kosten voor bemiddeling aan de huurder

Vanaf 17 augustus 2009 mogen de kosten van bemiddeling door een derde (bv. een vastgoedmakelaar)  om een nieuwe huurder te zoeken, niet meer doorgerekend worden aan de toekomstige huurder, tenzij deze laatste de opdrachtgever is van de bemiddelingsopdracht.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .