SCRIPTAS Notarissen , MOORTGAT - SAELENS

 

SCRIPTAS Notarissen

MOORTGAT - SAELENS

820 berichten, chronologisch geordend per 25
van nieuw > oud | oud > nieuw

Vorige 1 2 3 4 5 ... Volgende

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN HYPOTHEEK EN EEN HYPOTHECAIRE VOLMACHT?

18 september 2013 - Wanneer u een krediet aangaat, bv. om een huis te kopen, zal de bank een waarborg vragen: een hypotheek of een hypothecaire volmacht. Maar wat is het

IS HET TEGOED VAN EEN BANKREKENING, OP NAAM VAN EEN ECHTGENOOT, ZIJN PERSOONLIJKE EIGENDOM?

25 september 2013 - De vraag of het tegoed van een bankrekening, op naam van een echtgenoot, zijn persoonlijke eigendom is, leidt tot een andere vraag: nl. onder welk huw

WIE KIEST DE NOTARIS BIJ EEN VERKOOP UIT DE HAND?

30 september 2013 - Eigenaars denken vaak dat zij alleen het recht hebben om de notaris te kiezen bij een verkoop uit de hand. Maar veel kandidaat-kopers zijn er vast van

WAARUIT BESTAAT DE KOSTPRIJS VAN EEN AKTE?

11 oktober 2013 - Wat betaalt u precies aan de notaris? Is alles wat u betaalt voor de notaris zelf? En wanneer moet u precies betalen? U krijgt het antwoord in onze vi

WAAROM AAN SUCCESSIEPLANNING DOEN?

16 oktober 2013 - Waarom is successieplanning nuttig? En hoe kan de notaris u daarbij helpen? U krijgt het antwoord in onze video van de week.  Op 5 november kan u

BERT KRUISMANS STELT VOOR: Meneer de notaris

18 oktober 2013 - Cabaretier, columnist en jurist Bert Kruismans ontdekte een schatkamer aan ontroerende, hilarische en vooral authentieke verhalen tijdens gesprekken m

WAT ERVEN ECHTGENOTEN VAN ELKAAR?

23 oktober 2013 - Gehuwde koppels hebben vaak de wens dat gans hun vermogen - of toch zoveel mogelijk van hun vermogen - bij overlijden toekomt aan de langstlevende. Ho

SCHENKING BINNEN HET HUWELIJK

30 oktober 2013 - Sinds de wet van 14 mei 1981 is de langstlevende echtgenoot een volwaardig en voorbehouden erfgenaam geworden. Hij geniet de bescherming van de gezins

EEN EIGEN ZAAK STARTEN

6 november 2013 - Zin om uw eigen onderneming op te starten? Onder welke vorm doet u dit het best? Via een eenmanszaak of via een vennootschap? U krijgt het antwoord in

VRUCHTGEBRUIK, HOE WERKT HET?

13 november 2013 - Wat bedoelen we met “vruchtgebruik”? Hoe werkt het? Welke rechten en plicht zijn eraan verbonden? U krijgt het antwoord in onze video van

KAN EEN MINDERJARIGE CONTRACTEN AFSLUITEN?

20 november 2013 - Kan een minderjarige een woning aankopen, een lening aangaan of een erfenis aanvaarden? Wat is de rol van de ouders? En wat als beide ouders overleden

WAT IS EEN BEDING VAN AANWAS?

27 november 2013 - Een beding van aanwas wordt in de volksmond ook tontine genoemd. Wat voor een soort contract is het? Kan iedereen het afsluiten? En wat kan het regele

KAN U UW NOTARIS ZELF KIEZEN?

4 december 2013 - Kan u altijd zelf uw notaris kiezen? Of zijn er uitzonderingen, denk maar aan een openbare verkoop? En wat als er meerdere notarissen optreden: wat is

SCHENKING VAN GELD OF AANDELEN: HOE BEST AANPAKKEN?

11 december 2013 - Stel: u wenst geld of aandelen te schenken. Hoe pakt u dit het best aan? Welke voordelen biedt een notariële schenking?  U krijgt het antwoo

EEN STAGE IN EEN EUROPEES NOTARISKANTOOR?

11 december 2013 - Zou je graag een leerrijke stage in het buitenland vinden en weet je niet hoe eraan te beginnen? De Stichting Ventôse geeft je een steuntje in d

WELKE ECHTGENOOT BESCHIKT OVER WELKE INKOMSTEN?

18 december 2013 - Welk contract hebben de echtgenoten afgesloten? Gaat het om een contract met zuivere scheiding van goederen? Of zijn ze gehuwd onder het wettelijk ste

WAT ZIJN DE TARIEVEN VOOR SCHENKINGSRECHTEN?

26 december 2013 - Welke soort goederen wenst u te schenken? In welke regio woont u? En aan wie wenst u een schenking te doen? Welke impact hebben al deze keuzes op de t

Welke soorten huwelijkscontracten bestaan er?

8 januari 2014 - Een nieuw jaar, nieuwe projecten. Een huwelijk misschien? Proficiat! Hoe kan je je huwelijk juridisch regelen? Welke soorten contracten bestaan er? En

Witwaspreventie

14 januari 2014 - Sinds 1998 legt de wet de notaris op om de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer hij vermoedt da

Wat is een sleutelovereenkomst?

16 januari 2014 - Wanneer overhandig je best de sleutels bij de verkoop van een woning? Normaal gezien bij de ondertekening van de verkoopakte, maar wat als je hiervan

Wat is het verschil tussen trouwen, ongehuwd en wettelijk samenwonen?

22 januari 2014 - Trouwen of samenwonen? Wat zijn de verschillen? Wat moet je allemaal regelen? En welke verplichtingen komen erbij kijken? U krijgt het antwoord in on

pm

Officiële persmededeling

Nieuwe, waterdichte verkoopovereenkomst moet maximale rechtszekerheid bieden

24 januari 2014 - De Vlaamse Vastgoedmakelaars en notarissen sloegen het voorbije jaar de handen in elkaar en werkten intensief samen om tot de “perfecte verkoopo

Kan een minderjarige een testament maken?

29 januari 2014 - Waarom zou een minderjarige een testament willen opmaken? Vanaf welke leeftijd kan het? En zijn er beperkingen? U krijgt het antwoord in onze video va

Goede afspraken maken, ook als het fout loopt

3 februari 2014 - Om een antwoord te bieden op de combinatiedruk binnen een gezin gaat vaak een van beide partners (tijdelijk) minder werken. Pascal Smet zet als minist

Wat zijn de oprichtingsvoorwaarden voor een BVBA?

5 februari 2014 - Wat is een bvba? Wat zijn de voordelen? Hoe zit het met de aansprakelijkheid? En wat is het minimumkapitaal? U krijgt het antwoord in onze video van d

Vorige 1 2 3 4 5 ... Volgende
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .